Obytný súbor Urban Residence

Miesto: Bratislava

Práce: železobetónové konštrukcie