O NÁS

Všeobecné údaje o spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená dňa 07.02.2007 pod starým názvom SCHENK Slovakia, spol. s.r.o.. Spoločnosť Georg Schenk GmbH &Co.KG, Fürth-Burgfarrnbach, Nemecko bola jej 100 % vlastníkom. Zmluvou o prevode obchodného podielu medzi spoločnosťou Georg Schenk GmbH & Co.KG, Fürth-Burgfarrnbach, Nemecko, a nadobúdateľom Ing. Vladimírom Čentéšom zo dňa 20.03.2015 prišlo odo dňa 01.01.2015 k zmene vlastníka spoločnosti a zápisom v obchodnom registri zo dňa 25.04.2015 k zmene názvu spoločnosti na ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o. a zápisu nových právnych skutočností.

Aktuálne

spoločnosť ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o. zamestnáva spolu približne 70 vlastných pracovníkov a spolupracujeme s 30-timi živnostníkmi a subdodávateľskými firmami (cca 50 ľudí). Celková kapacita spoločnosti je približne 150 pracovníkov.

Technické zabezpečenie

zámerom spoločnosti ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o. je vybudovať okrem stabilného pracovného kolektívu i primerané vlastné technické vybavenie, ktoré má slúžiť k technicky čo najkvalitnejšej a ekonomicky najvýhodnejšej realizácii stavebných diel. Spoločnosť vlastní vežový žeriav Liebherr 63K, 19 osobných a úžitkových motorových vozidiel a 6 nákladných motorových vozidiel z toho 3 nákladné vozidlá vybavené hydraulickou rukou. Taktiež vlastní primerané množstvo náradia, stavebných strojov a zariadení, debniacu techniku, stavebné lešenie a mobilné kontajnery. Na účely skladovania a manipulácie s uvedenými zariadeniami a materiálmi má spoločnosť prenajatú plochu v Nitre - Janíkovciach, kde je zriadený stavebný dvor. Zároveň pre možnosť účelného vozového parku spoločnosti bol v roku 2012 rozšírený predmet činnosti spoločnosti o vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu.

Spoločnosť v uplynulých rokoch svojej činnosti splnila svoje predsavzatia a vedenie spoločnosti je presvedčené, že dokáže s využitím všetkých fyzických i duševných kapacít zamestnancov spoločnosti nastúpený trend udržať a ďalej upevňovať postavenie spoločnosti na trhu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.