NEMECKÝ TRH

Spoločnosť sa na území Spolkovej republiky Nemecko venuje realizácii stavebných objektov - hrubé stavby. Od 1.mája 2011 bol uvoľnený trh v posledných členských štátoch Európskej únie i pre slovenské stavebné firmy, čo výrazne uľahčilo, predovšetkým administratívne fungovanie našej spoločnosti na stavebnom trhuv SRN. Tento okruh činnosti spoločnosti však i naďalej podlieha zvláštnemu režimu, čo znamená vysokú administratívnu disciplínu a dôsledné sledovanie a dodržiavanie zákonov ostatných krajín Európskej únie. Na druhej strane je však táto skutočnosť viac ako dostatočne kompenzovaná možnosťou poznania nových moderných technologických postupov ako i nezanedbateľným finančným prínosom pre zamestnancov. Od januára 2014 prišlo k zmene spôsobu realizácie stavebných prác našou spoločnosťou na území Spolkovej republiky Nemecko. V januári 2014 bolo spoločnosti ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o. vydané Nemeckým pracovným úradom v Kieli (Bundesagentur Kiel) povolenie na dočasné prideľovanie zamestnancov v Nemecku na základe zmluvy o prideľovaní zamestnancov uzatvorenej so spoločnosťou Georg Schenk GmbH & Co.KG, Siegelsdorfer Straße 55, 90768 Fürth-Burgfarrnbach. V roku 2014 už naša spoločnosť dávala k dispozícii nemeckej firme svojich zamestnancov. Súčasný stav vidíme ako prirodzené vyústenie dlhoročnej spolupráce ako i potvrdenie odbornej spôsobilosti a schopnosti našich zamestnancov začleniť sa ako plnohodnotných odborníkov do radov ostatných zamestnancov spoločnosti Georg Schenk GmbH & Co.KG.

Realizované stavby

Administratívna budova Bamberger Str.
Bytový dom Allersberger Str. Norimberg
Franken Stadion Norinberg
Hala Staedtler Norimberg
Penzión pre seniorov Neuperlach
Spolkový úrad práce Norimberg
Technická univerzita Mníchov
Hala Staedtler Norimberg
Novostavba penziónu pre seniorov Mögeldorf
Novostavba penziónu pre seniorov, Sander Str. Augsburg
Novostavba skladovej haly Sipos Aktorik
Novostavba študentského domova, Hemauer Str. Regensburg
Penzión pre seniorov Phönix, Fronmüller Str.
Novostavba administratívno-obchodného centra City Park Center Norinberg
Novostavba bytového komplexu Leonhard-Center 2. etapa