Bytové domy Senec Gardens

Miesto: Senec

Práce: hrubá stavba