Tribúna Šamorín

Miesto: Šamorín

Práce: železobetónové konštrukcie