Bytový dom Mierová

Miesto: Bratislava

Práce: hrubá stavba