Bytový objekt s vybavenosťou

Miesto: Nitra

Práce: železobetónové konštrukcie