Bytový dom Fuxova

Miesto: Bratislava

Práce: železobetónové konštrukcie