Obytný súbor 5 bytových domov

Miesto: Nitra - Diely

Práce: výstavba na kľúč